Dé online houtspecialist
Eigen bezorgservice
Particulier én zakelijk
Zeer ruime voorraad
Scherpe prijzen
Dé online houtspecialist

Privacy beleid

Privacyverklaring De Houtboer BV

1 april 2019

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
De Houtboer BV achteen zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ookzorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dit betekend onder andere dat wij;

- Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring
- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voorlegitieme doeleinden
- U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uwtoestemming is vereist.
- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen vanpartijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden te corrigeren of teverwijderen.

De Houtboer BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welkepersoonsgegevens wij verzamelen en met welk bij dehouboer.com.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met de Houtboer BV.Afhandelen bestelling.Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen.Wij mogen uw persoonsgegevens dan ook aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. (De meeste bestellingen worden door ons eigen wagenpark verzorgd, bij sommige bestellingen wordt gebruik gemaaktvan derden).
Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer en naw gegevens. Wij bewaren dezeinformatie tot de bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijkefiscale bewaarplicht.Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnenontvangen.ReclameWij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten, dit doen wij;- Via social mediaU kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen;Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij datwettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).StatistiekenWij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel.Google AnalyticsWij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken.Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Wijpassen de beveiliging steeds aan en letter goed op wat er mis kan gaan.Wijziging in deze privacyverklaringWij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbevelingom deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Zie de contactgegevens hieronder:

U hebt de volgende rechten;
- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
- Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- Het laten corrigeren van fouten
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
- Intrekken van toestemming
- Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

Let erop dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerdepersoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens;
De Houtboer BV
De Giek 25
9206 AS Drachten
info@dehoutboer.com

Contactgegevens

De Houtboer
De Giek 21-27
Winkel: De Giek 23
9206 AS Drachten
Tel: 0512-543400
E-mail: info@dehoutboer.com

KVK nummer: 50136089
BTW nummer: NL8226.41.860.B.01

Openingstijden

Maandag - Vrijdag:
07.30-17.30uur

Zaterdag:
08.30-12.00uur